منو

همه چیز درباره سمعک


جدیدترین سمعک


سمعک وایرلس


گوش انسان


آناتومی گوش انسان

گوش انسان یک سیستم حسی است که اصوات محیط را دریافت می کند و انها را تقویت و به صورت کدهای قابل فهم به مغز انسان تحویل می دهد. وظیفه گوش شنوایی و حفظ تعادل و ثبات بدن است. گوش از بخش ها و بافت های متنوعی تشکیل شده است که در مجموع وظایف خود را بخوبی انجام می دهند.

اطلاعات بیشتر

سمعک ریساند در تمام استان های ایران دارای نمایندگی ارائه و تجویز محصولات می باشد.

نمایندگی ها